کد تخفیف شب : برای اولین رزرو اقامتگاه از شب کافیه کد زیر رو کپی کنی؛ وارد سایت یا اپلیکیشن شب بشی و 120 هزار تومان تخفیف برای رزرو حداقل 1/2 میلیون تومانی دریافت کنی.