کد تخفیف دیجی کالا جت : با وارد کردن این کد تخفیف بدون محدودیت خرید اول برای خریدهای سوپرمارکتی غیراول از دیجی کالا جت از 12 هزار تومان تخفیف استفاده کنید. این کد تخفیف قابل استفاده روی همه خریدها بوده و حداقل خرید 60 هزار تومان است.