کد تخفیف اسنپ : با ثبت این کد تخفیف سفر اول اسنپ ارومیه تا سقف 30 هزار تومان از هزینه سفر شما کاسته می شود. مکان انتخابی مبدا و مقصد باید در شهر ارومیه باشد. برای درخواست اسنپ از طریق لینک خرید وارد شوید.