کد تخفیف تپسی : کد تخفیف مخصوص سفر رایگان کاربران جدید تپسی را دریافت کنید. این کد در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد، تبریز و… و برای تخفیف تا سقف 20 هزار تومان فعال است.